mensen foodguardOnze medewerkers bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom investeren wij in hun ontwikkeling.

Direct na indiensttreding volgen al onze werknemers relevante foodopleidingen, zoals vastgelegd in het convenant OSB. Ook gedurende de rest van hun dienstverband volgen zij verschillende trainingen, bijvoorbeeld in werkveiligheid en BHV.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en werken daarom met goede en veilige materialen. Ook persoonlijke begeleiding en aandacht vinden wij belangrijk.

Dat onze mensen dat waarderen blijkt wel uit ons lage ziekteverzuim en het feit dat sommigen al meer dan 15 jaar bij ons in dienst zijn.

Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend. Zo gebruiken wij nooit meer dan noodzakelijke hoeveelheid schoonmaakmiddelen, gebruiken wij zo weinig mogelijk water en hergebruiken wij verpakkingsmaterialen.